ร่วมงานกับเรา

Quantity:
Salary:
15,000-20,000THB
Benefits:

1. จัดทำเอกสารต่างๆในบริษัท เช่น การเปิดบิล / เอกสาร PO / เอกสารบุคคล

2. ประสานงานเรื่องเอกสารต่างๆกับหน่วยงานต่างๆในบริษัท

3. ดูแลควบคุม Stock สินค้าของบริษัท โดยอัพเดต Stock by weekly / monthly

4. ประสานงานจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ในบริษัท

5. สรุปรายงานการประชุมในการประชุมภายในบริษัท เพื่อ report ส่งผู้บริหาร

Attribute:

1.สามารถจัดทำเอกสารต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง 
2.มีความรับผิดชอบต่องานสูง
3.มีทักษะการประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกได้ดี
4.ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี 
5.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและข้อจำกัดของเวลาได้

Quantity:
1
Salary:
Negotiable
Benefits:

1.บริหาร-จัดการ การทำโปรโมชั่น ในแต่ละช่องทางการขายที่ได้รับมอบหมาย

2.มีมุมมองในการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า รวมไปถึงภาพลักษณ์ของสินค้า ในแต่ละช่องทางการขายให้เหมาะสม นำเสนอผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดยอดขาย

3.กำหนดเป้าการขาย, การส่งเสริมการขาย, ประสานงานและติดตามงานกับฝ่ายการตลาดและฝ่ายจัดซื้อของแต่ละช่องทางการขาย พร้อมทั้งดำเนินงานขายทั้งหมดให้เป็นไปตามเป้าและ KPI ที่วางไว้

4.เจรจาต่อรองเพื่อให้ประสบความสำเร็จทางการค้าร่วมกัน และดูแล Trade Agreement

5.ทำการสำรวจตลาด อัพเดตสถานการณ์แต่ละสาขา ตรวจเช็ค stock สินค้า และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาให้เกิดยอดขายต่อไป

6.ร่วมกำหนดแนวทางการติดสื่อ และการจัดเรียงสินค้า ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท

7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Attribute:

1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ,ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง
3.มีทักษะการประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกได้ดี
4.ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี 
5.สามารถทำงานภายใต้ข้อจำกัดของเวลาได้
***มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Quantity:
1
Salary:
Negotiable
Benefits:

1      จัดการบริหารสื่อ Social Media ต่างๆของบริษัทฯ (Website, Facebook, [email protected], E-Market place)

2     create content ที่เป็นกระแสและน่าสนใจเพื่ออัพข้อมูลลงใน social media ต่างๆของบริษัท

3     สร้างกิจกรรมการตลาดใน Social Media เพื่อทำในเกิด Brand Awareness และ ยอดขาย

4     ตอบคำถามลูกค้าและขายสินค้าในช่องทางที่ตนเองรับผิดชอบอยู่

5     วิเคราะห์ข้อมูล Visitor / Lead เพื่อ Feedback ทีม และต่อยอดให้เป็น Customer ในอนาคตต่อไป

6     จัดทำ weekly report / monthly report เพื่ออัพเดตภายในทีมและนำเสนอผู้บริหาร

7      ศึกษาเทรนด์การตลาดออนไลน์ใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงแนวทางการทำงานของตนเองอยู่เสมอ

8     มีความยืดหยุ่นในการทำงานและทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Attribute:

1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ,ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง
3.มีทักษะการประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกได้ดี
4.ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี 
5.สามารถทำงานภายใต้ข้อจำกัดของเวลาได้
***มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Quantity:
1
Salary:
Negotiable
Benefits:
  1. ออกแบบสื่อทางการตลาดต่างๆ อาทิ โบว์ชัวร์ ป้ายโฆษณา Banner และ อัพเดทข้อมูลในเว็ปไซด์ของบริษัท
  2. ออกแบบสื่อ Social Network ต่างๆ เช่น Facebook Line Instagram โดยยังคง Branding ของสินค้าและองค์กร
  3. ถ่าบภาพหรือ VDO พร้อมตัดต่อ เพื่อ support content ต่างๆ
Attribute:
  • เพศชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 25-35 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานขอาชีพกราฟฟิคได้ดี เช่น Photoshop / Illustrator / Premier โปรแกรมตัดต่อต่างๆ
  • มีความคิดสร้างสรรค กล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
     

สมัครงานออนไลน์

Please fills these forms to register, we will contact you back.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Affiliated Hospitals