Menu
คนเอเชียประกอบด้วยคนหลายชนเผ่าและเชื้อชาติ ดังนั้นรูปทรงจมูกและโครงสร้างในเรื่องความกว้างและสูงของจมูกจะมีความหลากหลายเช่นเดียวกัน เป้าหมายของการผ่าตัดตกแต่งเสริมจมูกเพื่อทำให้จมูกดูธรรมชาติ สวยงาม น่าดึงดูด เข้ารับเสริมกับส่วนต่างๆ ของใบหน้า คนเอเชียมักนิยมแก้ไขสันจมูกให้โด่งมากกว่าการแก้ไขปัญหาเรื่ององศาของปลายจมูกหรือความกว้างของฐานจมูก


การผ่าตัดตกแต่งเสริมจมูกในคนเอเชียมักนิยมใช้การเสริมวัสดุยางซิลิโคน อีกหนึ่งแนวโน้มที่กำลังได้รับความนิยมขึ้นมาใหม่คือการใช้วัสดุปลูกถ่ายร่วมกับการปลูกถ่ายกระดูกอ่อนของตนเอง โดยเฉพาะกระดูกจากใบหู งานวิจัยจำนวนมากที่ทำด้วยศัลยแพทย์ฝั่งตะวันออกพบว่าอัตราการเลื่อนไหลของวัสดุที่ฝังไปน้อยกว่า 2% และอุบัติการณ์การติดเชื้อน้อยกว่า 3%

การเสริมวัสดุซิลิโคน
ได้รับการพิสูจน์เรื่องความปลอดภัย ผิวสัมผัสของวัสดุที่เสริมใส่สามารถเลือกได้ให้เหมาะสม ซิลิโคนเป็นวัสดุที่ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เหมาะกับแต่ละบุคคล และวัสดุเสริมใส่บางอย่างบางชิ้นจะมาในลักษณะที่พร้อมใช้

การผ่าเปิดแผลสำหรับการใส่วัสดุเสริมจะมีขนาดเล็กมาก นอกจากนี้มันก็ง่ายในการเอาออกถ้าหากเกิดปัญหา และให้ผลลัพธ์ที่สวยงาม

การเปลี่ยนรูปร่างของฐานจมูก
(Alar Plasty, Alar reduction)
คนเอเชียบางคนต้องการแก้ไขฐานจมูกซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไป ขอบของปีกจมูกอยู่ระดับเดียวกันหรือล่างกว่าแกนกลางซึ่งมักไม่เป็นที่นิยม รูจมูกของคนเอเชียจะมีลักษณะกลมเมื่อเทียบกับชาวตะวันตกซึ่งจะมีรูปเป็นหยดน้ำ และในคนเอเชียส่วนล่างของกระดูกอ่อนด้านข้างจะมีขนาดเล็กกว่า อ่อนกว่าและนิ่มกว่าจมูกคนยุโรปส่งผลให้มีลักษณะแบน

เทคนิคการเย็บ


การผ่าแก้ไขฐานจมูก

ควรเริ่มต้นอย่างไร?
การรับคำปรึกษากับศัลยแพทย์ตกแต่งเป็นขั้นตอนแรกในการรับข้อมูลเกี่ยวกับศัลยกรรม ช่วยแก้ไขปัญหาบริเวณรอบดวงตา หน้าผาก และคิ้วได้อย่างไร โดยคนไข้จะได้รับความรู้ และไม่รู้สึกโดนกดดันในขณะรับคำปรึกษา ซึ่งจะครอบคลุมเรื่องต่างๆ อาทิเช่น

•   การซักถามถึงเป้าหมายของคนไข้ และการประเมินการรักษา
•   ทางเลือกต่างๆ ในการศัลยกรรมตกแต่งหนังตา
•   ผลการรักษาที่คนไข้ควรจะได้รับจากศัลยกรรมตกแต่งหนังตา รวมไปถึงความเสี่ยงในการเกิดอาการแทรกซ้อนหลังศัลยกรรม
•   คอร์สการรักษาซึ่งถูกแนะนำโดยศัลยแพทย์ตกแต่ง
การประเมิน
สุขภาพโดยรวมและบุคลิกภาพภายนอกเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อผลการรักษาด้วยการผ่าตัด ดังนั้นการประเมินการรักษาจึงควรทำอย่างระมัดระวังโดยศัลยแพทย์ตกแต่ง ทังนี้ความสำเร็จของการรักษา ความปลอดภัย และความพึงพอใจโดยรวมต้องขึ้นกับการเปิดเผยข้อมูลที่คนไข้ให้ด้วย
•   การบอกถึงความคาดหวังของคนไข้อย่างเปิดเผย
•   การเปิดเผยประวัติสุขภาพ การรักษาโรคในปัจจุบัน การรับประทานวิตามิน อาหารเสริมสมุนไพร การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่
•   ปฏิบัติตามคำแนะนำของศัลยแพทย์ตกแต่งอย่างเคร่งครัด
การเตรียมตัวสำหรับการผ่าตัด
ศัลยแพทย์ตกแต่งจะอธิบายถึงขั้นตอนในการผ่าตัดอย่างละเอียด ก่อนการศัลยกรรม คุณจะได้รับทราบข้อควรปฏิบัติ ซึ่งได้แก่
•   ข้อควรพิจารณาก่อนการทำศัลยกรรม การประเมิน ตรวจวินิจฉัย และการรับการรักษา
•   วันที่จะทำการรับทราบข้อควรปฏิบัติและการรับการรักษา
•   ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการวางยาสลบ
•   การดูแลหลังการผ่าตัด และการตรวจติดตาม
นอกจากนี้ คุณจะได้รับการร้องขอให้ลงนามยินยอมในแบบหนังสือยินยอมรับการรักษา เพื่อยืนยันว่าคุณได้รับทราบถึงกระบวนการรักษา สิ่งที่จะเกิดขึ้น และความเสี่ยงในการเกิดอาการแทรกซ้อน จากการอธิบายของศัลยแพทย์ตกแต่ง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในศัลยกรรมตกแต่งหนังตา ได้แก่ การติดเชื้อ การหายของแผลผ่าตัดไม่ดี ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ดี พร่ามัวชั่วคราว ตาแห้ง ความยากลำบากในการหลับตา หนังตาม้วนออก (ectoprion) ชั่วคราว หนังตาล่างถูกดึงลงชั่วคราว นอกจากนี้ศัลยกรรมใดๆ ล้วนมีความเสี่ยงในการวางยาสลบ ความเสี่ยงทั้งหลายเหล่านี้จะถูกทำความเข้าใจก่อนที่คุณจะลงนามยินยอมในการรับการรักษา

ข้อสำคัญอีกประการหนึ่งคือ คุณจะต้องซักถามข้อสงสัยทุกอย่างกับศัลยแพทย์ตกแต่งอย่างตรงไปตรงมา เป็นเรื่องปรกติที่อาจมีความกังวลใจ ตื่นเต้นกับผลที่คาดว่าจะได้รับ หรือความเครียดก่อนการผ่าตัด ซึ่งสามารถบอกความรู้สึกต่างๆ ดังกล่าวกับศัลยแพทย์ตกแต่งได้
ผลที่ได้รับ
ศัลยกรรมตกแต่งหนังตาจะต้องถูกกระทำในหน่วยศัลยกรรมที่มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ได้รับการรับรองโดยศัลยแพทย์ตกแต่ง หน่วยศัลยกรรมผู้ป่วยนอก หรืออาจจะเป็นโรงพยาบาล การระงับความรู้สึกจะขึ้นอยู่กับกระบวนการที่คุณจะทำ และเป็นการพิจารณาของคนไข้ร่วมกับศัลยแพทย์ ศัลยแพทย์ตกแต่งและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจะดูแลเรื่องความปลอดภัยและความสบายของคนไข้
การติดตามหลังการผ่าตัด
ภายหลังจากการผ่าตัดเสร็จสมบูรณ์ คุณและคนในครอบครัว หรือเพื่อนจะได้รับทราบข้อควรปฏิบัติ ได้แก่
•   การดูแลบริเวณแผลผ่าตัด และการระบายเลือดออก
•   การให้ยารับประทาน เพื่อช่วยในเรื่องการหายของแผล และลดโอกาสการติดเชื้อ
•   ข้อควรตระหนักในการดูแลแผลผ่าตัด หรือสุขภาพโดยรวม
•   การนัดหมายเวลา เพื่อติดตามผลการรักษากับศัลยแพทย์ตกแต่ง
การหายของแผล
ระยะเริ่มแรกจะมีอาการบวม ช้ำ และอาจรู้สึกอึดอัดบริเวณแผลผ่าตัด ซึ่งอาจมีการจ่ายยา การประคบเย็น และทาขี้ผึ้งเพื่อบรรเทาอาการดังกล่าว

ศัลยแพทย์ตกแต่งอาจแนะนำให้คุณยกศีรษะขึ้นตลอดเวลาจนกระทั่งอาการบวมเบื้องต้นจะหาย เพื่อผลลัพธ์ที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นมากที่คุณควรปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด การกลับมาทำกิจวัตรเบาๆ ได้ปกติสามารถกระทำได้เมื่อคุณพร้อม ซึ่งมักจะเป็นระยะเวลา 2-3 วันหลังผ่าตัด

การหายของแผลในช่วงแรกจะกินเวลาประมาณ 5-10 วัน หลังจากนั้น คุณจะพร้อมกลับไปทำงานและทำกิจกรรมได้อย่างปรกติ เครื่องสำอางอาจช่วยกลบรอยช้ำหรือรอยแดงที่ยังคงอยู่ การหายของแผลจะดำเนินไปหลายสัปดาห์ อาการบวมจะยุบลงและแผลผ่าตัดจะดีขึ้น
BEFORE and AFTER GALLERIES
*หมายเหตุ : ผลการตอบสนองแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
*หมายเหตุ : ผลการตอบสนองแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
*หมายเหตุ : ผลการตอบสนองแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
Surgery Consultation With Vectra
Nida Skin เคารพในการตัดสินใจของทุกท่าน ที่มุ่งหมายจะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของตัวเองไปในทางที่ดี เพื่อความสำเร็จในชีวิตดังที่ฝันไว้ ในฐานะที่เราเป็นสะพานให้คุณก้าวข้ามสู่จุดมุ่งหมายนั้น เราให้คำมั่นสัญญาจากใจจริงแก่คุณว่า เรามุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ทุกท่านที่มอบความไว้วางใจแก่เราFaceSculptor consult-RGB.jpg

ไม่ว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของคุณไปสู่แบบไหน... ด้วยวิธีใด Vectra 3D เครื่องแรกใน South East Asia ที่ Nida จะช่วยคุณปรับปรุงรูปโฉมใหม่ให้เห็นล่วงหน้าก่อนการทำศัลยกรรมตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นการเสริมจมูก, ดึงหน้า, เสริมหน้าอก, เสริมคาง, ตา 2 ชั้น และอื่นๆ อีกมากมาย คุณสามารถขอคำปรึกษาในรายละเอียดกับศัลยแพทย์ตกแต่งถึงความต้องการของคุณ... ซึ่งจะเป็นการง่ายที่จะสื่อสารให้เข้าใจถึงรูปลักษณ์ในนั้น


*หมายเหตุ : ผลการตอบสนองแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล
เราจะไม่ปล่อยให้คุณรอคอย.. ว่าผลการรักษาจะออกมาเป็นเช่นไรด้วย Vectra 3D ที่จะช่วยให้คุณสื่อสารได้ตรงจุด.. ตรงประเด็นกับศัลยแพทย์ตกแต่งผู้ทำการรักษา คุณจึงมั่นใจได้ถึงรูปลักษณ์ใหม่ที่จะได้เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต.. ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของเราที่จะทำให้ดีที่สุด

*หมายเหตุ : ผลการตอบสนองแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล

What the Expert says?
RELATED VIDEOS or ARTICLES