ฟื้นฟูสภาพผิว

FEM Laser

FEM™ Fast Edge Micro Pulse Technology ผิวอ่อนใส.......ด้วยประกายแห่งลำแสง ด้วยประกายแห่งลำแสงนับร้อยนับพันจุดที่ถูกปล่อย (Microsecond) ของ CuBr Laser เพื่อฟื้นฟูสภาพผิว…

อ่านต่อ

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...