ร่วมงานกับเรา

Quantity:
1
Salary:
ตามประสบการณ์
Benefits:

1.จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลผลของการทำโฆษณาออนไลน์เพื่อรายงานผลต่อผู้บริหารและสร้างความคุ้มค่าที่สุดกับงบโฆษณา
2.ร่วมวางแผนกลยุทธกับทีมเพื่อสร้างยอดขายให้บริษัท
3.ประชาสัมพันธ์และทำการตลาดผ่าน Social Media ในทุกประเภท เช่น FB,IG,Line@ ,Youtube,EDM
4.ดูแล ประสานงานการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นในรูปแบบของ E-Commerce ที่สมบูรณ์
5.เพิ่มช่องทางการขายให้ผลิตภัณฑ์ด้าน Online ให้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพที่สุด
6.จัดกิจกรรมผ่านทาง SocialMedia
7.คิด Content เพื่อลงสื่อ Social Mediaทุกช่องทาง
8.ให้ข้อมูลผลิตภัณ์กับลูกค้าผ่านช่องทาง Social Media ทุกช่องทาง
9.งานอื่นๆที่ผู้บริหารมอบหมาย
 

Attribute:

1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ,ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง
3.มีทักษะการประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกได้ดี
4.ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี 
5.สามารถทำงานภายใต้ข้อจำกัดของเวลาได้
***มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-252-2250 
 

สมัครงานออนไลน์

Please fills these forms to register, we will contact you back.

Affiliated Hospitals