ร่วมงานกับเรา

Quantity:
1
Salary:
ตามประสบการณ์
Benefits:

1.จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลผลของการทำโฆษณาออนไลน์เพื่อรายงานผลต่อผู้บริหารและสร้างความคุ้มค่าที่สุดกับงบโฆษณา
2.ร่วมวางแผนกลยุทธกับทีมเพื่อสร้างยอดขายให้บริษัท
3.ประชาสัมพันธ์และทำการตลาดผ่าน Social Media ในทุกประเภท เช่น FB,IG,Line@ ,Youtube,EDM
4.ดูแล ประสานงานการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นในรูปแบบของ E-Commerce ที่สมบูรณ์
5.เพิ่มช่องทางการขายให้ผลิตภัณฑ์ด้าน Online ให้กว้างขวางและมีประสิทธิภาพที่สุด
6.จัดกิจกรรมผ่านทาง SocialMedia
7.คิด Content เพื่อลงสื่อ Social Mediaทุกช่องทาง
8.ให้ข้อมูลผลิตภัณ์กับลูกค้าผ่านช่องทาง Social Media ทุกช่องทาง
9.งานอื่นๆที่ผู้บริหารมอบหมาย
 

Attribute:

1.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจ,ด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง
3.มีทักษะการประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกได้ดี
4.ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี 
5.สามารถทำงานภายใต้ข้อจำกัดของเวลาได้
***มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-252-2250 
 

Quantity:
1
Salary:
23,000-25,000THB ++
Benefits:

*ถ้ามีประสบการณ์ด้าน Medical Tourism / Hospital / Hotel จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  1. ให้ข้อมูล ให้คำปรึกษาเบื้องต้น เกี่ยวกับบริการทางการแพทย์ของ Nida Esth’ ในช่องทาง online (FB , IG , LINE@ , Whatsapp, Landing page) หรืออื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย และโน้มน้าวให้คนไข้เข้ามาใช้บริการ
  2. ส่งข้อมูลบริการทางการแพทย์ให้กับคนไข้ที่มี contact แล้วในทุกๆช่องทางการติดต่อ (FB , IG , LINE@ , Whatsapp, Landing page) ตามแผนงานที่ฝ่ายการตลาดวางไว้
  3. อัพเดตเคสคนไข้กับทีมฯ เป็นระยะๆ (ทุกวันหรือวันเว้นวัน) เมื่อมีการบุ๊คนัด หรือเกิดปัญหาในระหว่างการให้คำปรึกษา
  4. ติดตามผลในเคสที่ส่งต่อมาให้หน้าร้าน เพื่อเก็บ feedback คนไข้ที่เข้ามาใช้บริการจริง
  5. จัดทำ report คนไข้ที่เข้ามาจากช่องทาง online และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อส่งผู้บริหารทุกเดือน
  6. ติดตามเคสจากหน้าร้าน ส่งข้อมูลบริการต่างๆให้คนไข้ที่เข้ามา consult แล้วแต่ยังไม่ตัดสินใจทำ
  7. งาน Agency Online (หาช่องทางต่างๆเพื่อหา inquiry และโน้มน้าวให้เป็นคนไข้จริงทีเข้ารับบริการ)
  8. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Attribute:

1.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างดี
2.มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง
3.มีทักษะการประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกได้ดี
4.ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี 
5.สามารถทำงานภายใต้ข้อจำกัดของเวลาได้

Quantity:
Salary:
15,000-20,000THB
Benefits:

1. จัดทำเอกสารต่างๆในบริษัท เช่น การเปิดบิล / เอกสาร PO / เอกสารบุคคล

2. ประสานงานเรื่องเอกสารต่างๆกับหน่วยงานต่างๆในบริษัท

3. ดูแลควบคุม Stock สินค้าของบริษัท โดยอัพเดต Stock by weekly / monthly

4. ประสานงานจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ในบริษัท

5. สรุปรายงานการประชุมในการประชุมภายในบริษัท เพื่อ report ส่งผู้บริหาร

Attribute:

1.สามารถจัดทำเอกสารต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง 
2.มีความรับผิดชอบต่องานสูง
3.มีทักษะการประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกได้ดี
4.ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี 
5.สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและข้อจำกัดของเวลาได้

สมัครงานออนไลน์

Please fills these forms to register, we will contact you back.

Affiliated Hospitals