Home > Services > Hair Services

Hair Services

ปลูกผมถาวร ด้วย Ur Cell Hair Micro Transplant             Ur cell Hair Micro Transplant...
ปลูกผมถาวร HARG Program สุดยอดนวัตกรรม ในการเสริมสร้างเส้นผมโดยไม่ต้องผ่าตัด ยืนยันประสิทธิภาพด้วยผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลง...

Affiliated Hospitals