ยกกระชับหน้าอก

views: 14,098

 

 

Breast Lift คืออะไร

คือการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก (Breast Lift หรือ mastopexy) เป็นการศัลยกรรมหน้าอกเพื่อยกกระชับ และแก้ไขรูปทรงของหน้าอกของผู้หญิงที่มีปัญหา ดังนี้

 • การห้อย หย่อนคล้อย แต่ยังมีความสมส่วนกับรูปร่าง
 • ขาดความแน่นกระชับของผิวหนังและขาดความยืดหยุ่น
 • หน้าอกมีรูปร่างแบน และยืดยาว
 • เมื่อหน้าอกขาดการพยุงตัวทำให้หัวนมอยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าฐานรอยพับของหัวนม
 • มีหัวนมและวงปานนมชี้ลงด้านล่าง
 • ผิวหนังยืดมีลาย และวงปานนมขยายวงใหญ่ขึ้น
 • เนินด้านบนของทรวงอกหายไป หรือดูไม่ได้สัดส่วน

 

  การยกกระชับหน้าอกเหมาะกับใคร

  • เหมาะกับคนที่มีปัญหาหน้าอกหย่อยคล้อย ไม่กระชับ
  • หัวนมหรือปานนมอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำกว่าปกติ
  • เหมาะกับคุณแม่ที่มีปัญหาหน้าออกเสียทรงจากการให้นมบุตร
  • เหมาะกับผู้ที่ทำหน้าอกมาแล้วมีขนาดไม่เหมาะกับตัว จึงต้องการแก้ไข
  • บุคคลที่มีสุขภาพดี ไม่ป่วยด้วยโรครุนแรง หรือที่มีผลต่อการหายของแผล
  • ไม่สูบบุหรี่ 
  • บุคคลที่ตั้งใจอยากมีรูปร่างที่ดูดี

  โดยทั่วไปการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก ไม่ได้ส่งผลต่อหน้าที่การทำงานของหน้าอก อย่างไรก็ตามผู้หญิงที่วางแผนในการตั้งครรภ์ในอนาคตควรปรึกษากับศัลยแพทย์ตกแต่ง เพราะการเปลี่ยนแปลงของหน้าอกที่เกิดขึ้นระหว่างการตั้งครรภ์ อาจส่งผลต่อผลการรักษาของการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก คนไข้ที่วางแผนจะลดน้ำหนักก็ควรปรึกษาด้วยเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุผลเหล่านี้คนไข้ที่เหมาะกับการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก ควรจะเป็นผู้หญิงที่มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปรกติและคงที่ หน้าอกมีการเจริญเต็มที่แล้ว การผ่าตัดยกกระชับหน้าอกก็สามารถทำได้ในผู้หญิงอายุน้อยเช่นกัน

  ผ่าตัดยกกระชับหน้าอกควรเริ่มต้นอย่างไร?

  การเข้ารับคำปรึกษากับศัลยแพทย์ตกแต่งเป็นขั้นตอนแรกในการรับข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก เพื่อช่วยทำให้ความเข้าใจในรูปทรงโครงสร้างของหน้าอกให้ดีขึ้นได้อย่างไร โดยคนไข้จะได้รับข้อมูลความรู้เพื่อช่วยในการตัดสินใจ และไม่รู้สึกกดดัน ซึ่งจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เช่น

  • การซักถามถึงเป้าหมายของคนไข้ และการประเมินการรักษา
  • ทางเลือกต่างๆ ในการผ่าตัดยกกระชับหน้าอกไปถึงความเสี่ยงในการเกิดอาการแทรกซ้อนหลังศัลยกรรม
  • คอร์สการรักษาซึ่งถูกแนะนำโดยศัลยแพทย์ตกแต่ง

  ข้อควรรู้ก่อนการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก

  ก่อนการผ่าตัดแพทย์จะถามถึงสุขภาพโดยรวม และบุคลิกภาพภายนอกเป็นปัจจัยหลัก   เพราะจะส่งผลต่อการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก ทำให้การประเมินการรักษาจึงควรทำอย่างระมัดระวังโดยศัลยแพทย์ตกแต่งเท่านั้น เพราะความสำเร็จของการรักษา ความปลอดภัย และความพึงพอใจโดยรวมต้องขึ้นกับการเปิดเผยข้อมูลจากคนไข้เช่นกัน

  • การบอกถึงความคาดหวังของคนไข้อย่างเปิดเผย
  • การเปิดเผยประวัติสุขภาพ การรักษาโรคในปัจจุบัน การรับประทานวิตามิน อาหารเสริมสมุนไพร การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่
  • การบอกกล่าวถึงประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมของคนในครอบครัว และผลการตรวจสุขภาพหน้าอกของคุณ
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำของศัลยแพทย์ตกแต่งก่อนการผ่าตัดอย่างเคร่งครัด

  การประเมินก่อนการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก

  การผ่าตัดยกกระชับหน้าอกจะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคลซึ่งจะมีเทคนิคและรูปแบบที่แตกต่างกัน การประเมินเทคนิคเป็นรายกรณีดังนี้

  • ขนาดและรูปทรงของหน้าอก
  • ขนาดและตำแหน่งของวงปานนม
  • ระดับของความหย่อนคล้อยของหน้าอก
  • สภาพผิวหนังและความยืดหยุ่นของผิว รวมทั้งปริมาณของผิวหนังที่มากเกินในบริเวณหน้าอก

  ขั้นตอนวิธีการผ่าเพื่อยกกระชับหน้าอกมีความหลากหลาย อย่างไรก็ตามแบบที่นิยมทำจะมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบตามแนวรอยการผ่า

  • รอบวงปานนม
  • แนวตั้งจากวงปานนมลงมาถึงรอยพับของฐานนม
  • แนวขวางตามแนวรอยพับของฐานนม

  การผ่าตัดตามแนวรอยดังกล่าวจะช่วยให้เนื้อเยื่อบริเวณหน้าอกถูกยกขึ้น พร้อมปรับรูปทรงเพื่อแก้ไขสัดส่วนโครงสร้าง  ความแน่นกระชับของหน้าอก  ซึ่งหัวนมและปานวงนมจะถูกย้ายตำแหน่งให้มาอยู่ในตำแหน่งที่ดูเป็นธรรมชาติ  มีความสูงเหมือนหน้าอกในวัยสาว แต่ถ้าวงปานนมมีขนาดวงใหญ่ขึ้นอาจมีการตัดผิวหนังรอบข้างออก ถ้าผิวหนังมีปริมาณมากเกินจะมีการตัดออกเพื่อชดเชยกับความยืดหยุ่นที่สูญเสียไปเช่นกัน

  รอยแผลผ่ามักจะทำในตำแหน่งที่สามารถซ่อนด้วยการแต่งตัวได้  ในการเย็บด้วยไหมไม่ละลายจะถูกเย็บอยู่ในเนื้อเยื่อชั้นลึกของหน้าอกเพื่อช่วยสร้าง และพยุงหน้าอกใหม่ ส่วนไหม วัสดุติดผิวหนัง หรือเทปปิดทางศัลยกรรมจะถูกใช้เพื่อเย็บปิดผิวหนัง

  รูปแบบรอยการผ่าตัดสำหรับการยกกระชับหน้าอกจะพิจารณาประเมินตามปริมาณ ความยืดหยุ่นของผิวหนังของคนไข้ว่าสามารถทำแบบใดได้  โดยรอยแผลผ่าตัดอาจเป็นวงกลมรอบบริเวณวงปานนม หรือรอยยาวตามส่วนล่างของเต้านมจากวงปานนมถึงรอยพับของฐานนม และรอยตามขวางตามแนวรอยพับของฐานนม ก็ได้เพราะขึ้นกับลักษณะของหน้าอกของคนไข้เอง

  แต่ไม่ใช่คนไข้ทุกคนจะต้องมีรอยผ่าทั้งหมด 3 แนวตามที่กล่าวมา การผ่าตัดยกกระชับหน้าอกอาจผ่าเพียง 1 แนวแค่รอยรอบแนววงปานนมเท่านั้น หรืออาจผ่าร่วมกัน 2 แนวร่วมกัน คือแนวรอบวงปานนมกับตามแนวตั้งของส่วนล่างของหน้าอก  แต่โดยทั่วไปมักจะใช้การเปิดผ่าทั้ง 3 แนวร่วมกัน การเปิดผ่าหลายแนว ความยาวของแผลผ่า รายละเอียดการผ่าขึ้นอยู่กับปริมาณผิวหนังส่วนเกินที่จะตัดออกและสภาพของผิวหนังของคนไข้

  เมื่อผิวหนังที่มากเกินถูกตัดออก หน้าอกจะถูกจัดโครงสร้างรูปทรงและถูกยกกระชับขึ้น ผิวหนังที่เหลือจะดึงตึงเมื่อแผลผ่าตัดถูกเย็บปิด บางรอยแผลผ่าตัดจะถูกปกปิดตามโครงสร้างรูปทรงตามธรรมชาติของหน้าอก  แต่บางรอยแผลผ่าอาจปรากฏอยู่ รอยแผลจะอยู่ถาวร แต่จะค่อย ๆ จางลงตามระยะเวลา

  การเตรียมตัวสำหรับการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก

  • ข้อควรพิจารณาก่อนการทำศัลยกรรม การประเมิน ตรวจวินิจฉัย และการรับการรักษา
  • วันที่จะทำการรับทราบข้อควรปฏิบัติและการรับการรักษา
  • ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการวางยาสลบ
  • การดูแลหลังการผ่าตัด และการตรวจติดตาม
  • งดรับประทานยาและวิตามินบางชนิด
  • งดสูบบุหรี่และแอลกอฮอลล์

  นอกจากนี้ คุณจะได้รับการร้องขอให้ลงนามยินยอมในแบบหนังสือยินยอมรับการรักษา เพื่อยืนยันว่าคุณได้รับทราบถึงกระบวนการรักษา สิ่งที่จะเกิดขึ้น และความเสี่ยงในการเกิดอาการแทรกซ้อน จากการอธิบายของศัลยแพทย์ตกแต่ง

  ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก ได้แก่ ก้อนเลือดคั่งใต้ผิวหนัง การติดเชื้อ การหายของแผลผ่าตัดไม่ดี การรับความรู้สึกของหัวนมและหน้าอกเปลี่ยนแปลงไปชั่วคราว ศัลยกรรมล้วนมีความเสี่ยงในการวางยาสลบ ความเสี่ยงทั้งหลายเหล่านี้จะถูกทำความเข้าใจก่อนที่คุณจะลงนามยินยอมในการรับการรักษา

  ข้อสำคัญอีกประการหนึ่งคือ คุณจะต้องซักถามข้อสงสัยทุกอย่างกับศัลยแพทย์ตกแต่งอย่างตรงไปตรงมา เป็นเรื่องปรกติที่อาจมีความกังวลใจ ตื่นเต้นกับผลที่คาดว่าจะได้รับ หรือความเครียดก่อนการผ่าตัด ซึ่งสามารถบอกความรู้สึกต่างๆ ดังกล่าวกับศัลยแพทย์ตกแต่งได้

   

  การติดตามหลังการผ่าตัดยกกระชับหน้าอก

  ภายหลังจากการผ่าตัดเสร็จสมบูรณ์ จะมีการพันและตกแต่งบริเวณแผลผ่าตัด คุณจะถูกพันด้วยแถบผ้าพันแผลอีลาสติน หรือชุดชั้นในที่ช่วยการพยุง เพื่อลดอาการบวม และพยุงหน้าอกระหว่างการหายของแผล ท่อต่อขนาดเล็กอาจถูกสอดวางไว้ใต้ผิวหนังเพื่อเป็นช่องทางในการระบายเลือดที่คั่งสะสม 

  ข้อควรปฏิบัติอื่น ๆ ได้แก่

  • การดูแลบริเวณแผลผ่าตัดที่หน้าอกหลังการผ่าตัดไม่ให้โดนน้ำในช่วงแรก
  • การให้ยารับประทาน เพื่อช่วยในเรื่องการหายของแผล ลดโอกาสการอักเสบและติดเชื้อ
  • ข้อควรตระหนักในการดูแลแผลผ่าตัด หรือสุขภาพโดยรวม
  • การนัดหมายเวลา เพื่อติดตามผลการรักษากับศัลยแพทย์ตกแต่ง

  การหายของแผลผ่าตัด

  ระยะเริ่มแรกจะมีอาการบวม และอาจรู้สึกอึดอัดไม่สบายปริเวณแผลผ่าตัด ซึ่งอาจมีการจ่ายยาเพื่อบรรเทาอาการดังกล่าว ควรสวมใส่ชุดชั้นในที่ช่วยในการพยุงหน้าอกตลอดเวลาจนถึงสัปดาห์ที่สอง  การทำความสะอาดบริเวณแผลผ่าตัดและการทาขี้ผึ้งตามคำแนะนำเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีเป็นสิ่งจำเป็นมากที่คุณควรปฏิบัติตามข้อแนะนำอย่างเคร่งครัด การทำกิจวัตรเบาๆ สามารถกระทำได้ใน 2-3 วันหลังการผ่าตัด 

  การหายของแผลในช่วงแรกจะกินเวลาประมาณ 5-10 วัน จะถูกตัดไหมหลังจากนั้น   การหายของแผลจะดีขึ้นตามลำดับ  อาการบวมจะค่อย ๆ ยุบลง และควรจะมาปฏิบัติตามคำแนะนำของศัลยแพทย์ตกแต่งอย่างต่อเนื่อง พร้อมเข้ามารับการติดตามผลการรักษาตามการนัดหมาย รวมถึงการควบคุมน้ำหนัก เพราะน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ผลการรักษาไม่เป็นไปตามที่ควร

  ผลการรักษาที่ได้รับ

  ผลของรูปทรงและตำแหน่งของหน้าอกจากการผ่าตัดยกกระชับหน้าอกจะเริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 2-3 เดือน รอยแผลอาจจะอยู่ถาวร แต่ไม่ใช่ตำแหน่งที่จะเห็นชัด หรือนอกร่มผ้า   หน้าอกของคุณจะเปลี่ยนแปลงตามกาเวลาเนื่องจากอายุและแรงโน้มถ่วง หน้าอกใหม่นี้จะคงอยู่ยาวนานมากขึ้นหากมีการดูแลเรื่องน้ำหนักให้คงที่ มีสุขภาพที่ดี พร้อมดูแลการพยุงหน้าอกให้แน่นกระชับเสมอ เพื่อยืดเวลาของการหย่อนคล้อยออกไปอีก 

  แพ็คเกจศัยกรรมยกกระชับหน้าอก

   

   

   

  Contact Us

  ติดต่อเรา

  CAPTCHA
  This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

  Affiliated Hospitals