วิสัญญีแพทย์จำเป็นหรือไม่ในการผ่าตัดศัลยกรรม

 

         วิสัญญีจำเป็นอย่างมากในการผ่าตัดครับ ไม่ใช่ว่าแค่วางยาชา ยาสลบใคร ๆ ก็ทำได้นะครับ เพราะเป็นงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงความรู้ในโรคต่าง ๆ ที่เกิดกับคนไข้เพื่อประเมินระยะเวลาในการผ่าตัด โดยวิสัญญีแพทย์จะต้องคอยคำนวนทุกอย่างทั้งก่อน, ระหว่าง และหลังการผ่าตัด เช่นปริมาณยาสลบในการใช้เพื่อให้คนไข้สลบจนกว่าจะผ่าเสร็จ ยาชาปริมาณเท่าไหร่เพื่อให้คนไข้ไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวด รวมถึงกรณีแทรกซ้อน เช่นคนไข้มีภาวะเสียเลือดมาก วิสัญญีจะต้องคำนวนปริมาณเลือดที่เสียไป และหาวิธีทำให้เลือดหยุดก่อนจะเป็นอันตรายต่อคนไข้ ซึ่งการคำนวนปริมาณสารที่ต้องฉีดให้คนไข้ระหว่างการผ่าตัดในกรณีว่าคนไข้มีภาวะช็อค ความดันตก นั้นจะต้องอิงจากหลักกายวิภาคและการประยุกต์รวมกันกับศาสตร์อื่น ๆ เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายกับคนไข้ เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ดูแลชีวิตของคนไข้ระหว่างการผ่าตัดเลยครับ แต่หากเป็นการทำหัตถการเล็กๆ ศัลยแพทย์สามารถฉีดยาชาให้คนไข้ได้อย่างปลอดภัยเช่นกัน ดังนั้นการผ่าตัดที่เป็นกรณีใหญ่ๆ เช่น การเสริมหน้าอก อย่างไรก็ต้องมีวิสัญญีแพทย์ร่วมด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวคนไข้เองครับ

Affiliated Hospitals

บริการของเรา