แบบสอบถามวิเคราะห์ปัญหาผมร่วง-ผมบาง

ให้ท่านกรอกข้อมูลที่ตรงกับสภาพปัญหาของท่านมากที่สุด เพื่อการนำส่งข้อมูลให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาผมร่วง ผมบางของท่าน โดยข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกปิดเป็นความลับ และทางบริษัทจะทำการส่งผลวิเคราะห์กลับไปให้ท่านผ่านช่องทางอีเมล์ ไลน์ หรือโทรแจ้งผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางโทรศัพท์

 
1 ข้อมูลส่วนตัว 2 ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นผม 3 ส่งข้อมูล

Affiliated Hospitals