ขั้นตอนการเข้ารับคำปรึกษาปัญหารูปร่าง

ใช้เวลาในการเข้ารับการปรึกษาประมาณ 45-60 นาที

 

1. ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • การซักประวัติทางการแพทย์เบื้องต้น
 • การใช้ยาตามปกติและอาการแพ้
 • การซักประวัติการใช้ชีวิตประจำวันและพฤติกรรม
 • ความสม่ำเสมอในการออกกำลังกาย
 • สภาพร่างกายและความกังวลด้านรูปร่าง
 • การเข้ารับรักษาก่อนหน้า

2. Robo Body Scanning Analysis 

 • การวิเคราะห์ร่างกายภายใน
 • คำนวณองค์ประกอบโดยรวมของร่างกาย
  • เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย
  • ดัชนีมวลกาย (BMI)
  • สภาพน้ำหนักตัว
  • สภาพกล้ามเนื้อ
  • การวัดน้ำหนักมาตรฐาน
  • อัตราการเผาผลาญขั้นพื้นฐาน (BMR)
  • การใช้จ่ายพลังงานรายวันโดยรวม (TDE)

3. เข้ารับการตรวจด้วยเทคโลยี VECTRA 3D และถ่ายภาพด้วย Intelli

“ เทคโนโลยีจำลองภาพ 3 มิติ Vectra 3D ความละเอียดสูงพิเศษเพื่อจำลองผลลัพธ์ของการรักษาล่วงหน้าก่อนการรักษาจริงเพื่อผลลัพธ์ที่ตรงใจ”

“Design the Body you Desire”

 • วิเคราะห์ร่างกายภายนอก
 • ประเมินปัญหาและสภาพร่างกาย
 • จำลองภาพสำหรับแผนการดำเนินงานแผนการรักษา
 • การวัดสัดส่วนและเลือกวิธีที่เหมาะสมในการรักษา

*สำหรับการออกแบบรูปร่าง

 • ระบุปริมาณไขมันที่จะกำจัดออก
 • เปรียบเทียบภาพถ่ายก่อนและหลังภาพจำลองก่อนการรักษาเพื่อผลลัพธ์ที่พึงพอใจ

4. ขั้นตอนการปรึกษาแบบตัวต่อตัวกับศัลยแพทย์ที่มีประสบการณ์รองรับ

 • การประเมินร่างกายโดยรวม
 • การประเมินทางกายภาพด้วย Robo Body Scanning Analysis และเข้ารับฟังผลคำอธิบาย
 • เข้ารับคำอธิบายเกี่ยวกับภาพจำลองจาก Vectra 3D
 • รับชมภาพก่อน-หลังของการรักษาปัญหารูปร่าง
 • เข้ารับการวินิจฉัยและคำแนะนำของแพทย์สำหรับโปรแกรมการรักษารูปร่าง