จบปัญหา ผมน้อย-ผมบาง-เสี่ยงล้าน

Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok
Dec

27

2017

จบปัญหา ผมน้อย-ผมบาง-เสี่ยงล้าน
ด้วยการ “ฝัง” เซลล์รากผม
UR Cell Hair MicroTransplant
ไม่ต้องกินยา ไม่ต้องผ่าตัด
    ไม่อยากกินยาตลอดชีวิต และเสี่ยงต่อภาวะด้อยสมรรถภาพทางเพศ พบคำตอบจากวิวัฒนาการทางการแพทย์ของการปลูกผมแบบไม่ต้องผ่าตัด
“สร้าง” เส้นผมจริงด้วยการ “ฝัง” เซลล์รากผม
พตท.นพ.ปิยะ รังรักษ์สิริ ศัลยแพทย์ตกแต่ง ผู้อำนวยการ Nida Esth’ Medical Centre ได้นำเทคโนโลยีการ “ฝังเซลล์รากผม” จากยุโรป ซึ่งได้พิสูจน์ประสิทธิภาพด้วยผลลัพธ์ในการสร้างเส้นผมจริงที่เป็นธรรมชาติในกว่า 950 เคสในประเทศสเปน ด้วยกรรมวิธีอันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ
UR Cell Hair MicroTransplant
นับเป็นเทคโนโลยีหนึ่งเดียวในปัจจุบันที่สามารถรักษาปัญหาผมร่วง ผมบางจากฮอร์โมนและพันธุกรรมที่ต้นตอของปัญหาในระดับ Cells ได้อย่างตรงจุด
“สร้าง” เส้นผมจริง “เสริม” ความมั่นใจ
UR Cell Hair MicroTransplant
เป็นเทคโนโลยีที่สามารถรักษาปัญหาผมร่วง ผมบางจากฮอร์โมนและพันธุกรรมที่ต้นตอของปัญหาในระดับ Cells ได้
เริ่มต้นด้วยการ “สะกิด” เอารากผมที่แข็งแรงในบริเวณที่ไม่ได้รับผลกระทบจากฮอร์โมนและพันธุกรรม ด้วยเครื่องมือพิเศษเพียง 2 มม. เท่านั้น และนำไปผ่านกระบวนการ Live Cells Activation “สกัด” เซลล์รากผมที่ยังคงความมีชีวิต จากนั้นนำไป “ฝัง” ลงบริเวณที่มีปัญหา ผมน้อย-ผมบางด้วยขั้นตอนที่เรียกว่า “Auto Transplant” ซึ่งในทางการแพทย์คือ การปลูกถ่ายเซลล์จากร่างกายของคนไข้เอง และ Lived Cells เหล่านี้จะเข้าไปซ่อมแซม เสริมสร้างรากผมใหม่ด้วยกระบวนการ “เซลล์ซ่อมเซลล์” จนเติบโตขึ้นเป็นเส้นผมจริงที่ดกหนา เป็นธรรมชาติในที่สุด
จากผลลัพธ์ทั้งในยุโรป ผู้เข้ารับการรักษากว่า 950 รายต่างพึงพอใจกับเส้นผมที่ขึ้นจริงดูดกหนา แข็งแรง ระยะเวลาของการหลุดร่วงช้ากว่าวงจรปกติ

 

Other News & Event