“ผม” เปลี่ยน “ชีวิต” ก็เปลี่ยน

Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok
Dec

27

2017

“ผม” เปลี่ยน “ชีวิต” ก็เปลี่ยน
เมื่อสูญเสียเส้นผมหลายคนสูญเสียความมั่นใจและความสุขที่เคยมีในชีวิตไป แล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันรักษา เรียกคืนวันเวลาให้เส้นผมที่เริ่มลดน้อยลงกลับมาดกหนา เรียกความสุขและความมั่นใจกลับมาได้ดังเดิม ซึ่งหลายคนที่เข้ามาปรึกษาและได้ดูแลกันไปพูดได้เลยว่า “ผม” เปลี่ยนชีวิตสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้จริงๆ


    ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า หลายคนชีวิต “พัง” เพราะปัญหาเส้นผม หลายคนชีวิต “พลิก” ก็เพราะเส้นผมเช่นเดียวกัน เรื่องเส้นผมของคนเรา หลายคนมองว่าเป็นเรื่องเล็กๆ แต่มนยุคที่คนสนใจและตัดสินกันจากความสวยงามภายนอกมากขึ้น การดูแลรักษาเส้นผมของเราทำให้มีบุคลิกดี และเพิ่มความสุขให้กับชีวิตของเรามากขึ้น


    “หลายคนเข้ามาปรึกษาหมอสาเหตุหลักของอาการผมร่วง-ผมบางส่วนใหญ่เกิดจากฮอร์โมนและพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นทำให้เกิดอาการผมบาง-เสี่ยงล้าน ส่งผลให้ขาดความมั่นใจและกระทบต่อหน้าที่การงาน ครอบครัว และทำให้ชีวิตมีปัญหา” พตท.นพ.ปิยะ รังรักษ์สิริ แพทย์ผู้อำนวยการ Nida Esth’ Medical Centre


    ลักษณะผมร่วง ผมบางจากฮอร์โมนและพันธุกรรม จะพูดว่ารักษายากก็ยาก แต่ก็ไม่จริงซะทีเดียวเพราะปัจจุบันได้เกิดปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ทางการแพทย์ ค้นพบเทคโนโลยี UR Cell Hair MicroTranplant เพื่อจบปัญหา “ผมน้อย ผมบาง เสี่ยงล้าน” ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จ้องกินยา ไม่ต้องผ่าตัด ไม่เสี่ยงด้อยสมรรถภาพทางเพศ ที่สำคัญรักษาปัญหาผมร่วง-ผมบางจากฮอร์โมนและพันธุกรรมที่ต้นตอของปัญหาในระดับเซลล์ได้อย่างตรงจุดที่สุด


    UR Cell Hair MicroTranplant เริ่มต้นด้วยการ “สะกิด” เอารากผมที่แข็งแรงในบริเวณที่ไม่ได้รับผลกระทบจากฮอร์โมนและพันธุกรรมด้วยเครื่องมือเฉพาะเพียง 2 มม. เท่านั้น และนำไปผ่านกระบวนการ Live Cells Activation เพื่อ “สกัด” เซลล์รากผมที่ยังคงความมีชีวิต จากนั้นนำไป “ฝัง” ลงบริเวณที่มีปัญหาผมน้อย-ผมบางด้วยขั้นตอนที่เรียกว่า “Auto Transplant” ซึ่งมีผลดีเพราะเป็นกระบวนการ “เซลล์ซ่อมเซลล์” และ Live Cells เหล่านี้จะเข้าไปซ่อมแซมรากผมเก่าที่อ่อนแอเสื่อมสภาพและเสริมสร้างรากผมใหม่จนเติบโตขึ้นเป็นผมจริงที่ดกหนา แลดูเป็นธรรมชาติในที่สุด


    เพราะ “ผม” ไม่ได้เป็นเพียงแค่อวัยวะ แต่เป็นสิ่งสำคัญที่จะเปลี่ยนชีวิตให้ไปในทางที่ดีขึ้นเมื่อ “ผม” เปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยน เติมความสุขเสริมความมั่นใจ

 

Other News & Event