ชั้นตาไม่เท่ากันทำศัลยกรรมตาได้ไหม

Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

   ปัญหาชั้นตาที่ไม่เท่ากันทำให้หลายๆคนที่มีชั้นตาไม่เท่ากันไม่มั่นใจสำหรับผู้หญิงก็ส่งผลให้แต่งหน้ายากบางคนต้องติดสติ้กเกอร์เพื่อทำให้ชั้นตาเท่ากัน เพราะกลัวว่าถ้าไปทำศัลยกรรมชั้นตาแล้วจะออกมาไม่เท่ากันหรือทำไม่ได้เพราะชั้นตาไม่เท่ากันแต่จริง ๆ แล้วการทำชั้นตานั้นจะต้องประเมินเป็นรายบุคคลไปว่าทำได้หรือไม่ เพราะชั้นตาแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน โดยการทำศัลยกรรมชั้นตาควรให้ศัลยแพทย์เฉพาะทางทำเพราะจะต้องทำการประเมินก่อนว่าสามารถทำได้หรือไม่ และหลังทำจะออกมาเท่ากันหรือไม่โดยดูจากลักษณะกล้ามเนื้อและชั้นตาของคนไข้เป็นหลักซึ่งหากกล้ามเนื้อและชั้นตาสามารถทำได้ก็สามารถทำให้ชั้นตาของคนไข้เท่ากันได้