รู้ก่อนฉีด ความแตกต่างของ Fat Transfer

Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

การฉีดไขมันเพื่อเติมเต็มผิวหรือปรับรูปหน้ากำลังเป็นที่นิยมมาก ๆ แต่รู้ไหมครับว่าตัวไขมันแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน แม้จะนำไขมันมาจากตัวคนไข้เอง

แต่การสกัด Stem cell เพื่อนำมาฉีดมีความแตกต่างกันในด้านโมเลกุลตัวอย่างเช่น SNIF Fat Transfer จะเป็นการฉีดไขมันเพื่อเติมเต็มเข้าไป แต่ไขมันประเภทนี้

จะมีการสลายไปตามธรรมชาติทำให้ต้องมีการเติมอยู่เรื่อย ๆ ต่อมาคือ Micro Fat จะเป็นโมเลกุลที่เล็กลงมาอีกระดับ แม้จะสลายได้แต่ก็จะน้อยกว่า Macro

ซึ่งจะใช้เพื่อทดแทนเซลล์ไขมันที่ขาดหาย เพิ่มเติมเต็มผิวให้อิ่ม ฟู  โดยทั่วไปจะใช้ฉีดบริเวณ

   • เติมขอบตาลึก (Under eyes)

   • แก้มตอบ (Sunken Cheeks)

   • ขมับตอบ (Temple)

   • เติมริมฝีปากให้อวบอิ่ม (Lips)

   • เสริมคาง (Chin)

และ Nano fat ที่เป็นการสกัดเซลล์ที่เล็กที่สุดโดยแทบจะไม่มีการสลายตัวเลยหลังการฉีด เหมาะจะนำมาเติมเต็มบริเวณที่มีพื้นที่น้อยเช่น

 • ริ้วรอยรอบดวงดา,ปาก,ใบหน้า (wrinkles around eyes, mouth, face)

 • รอยคล้ำรอบดวงตา (panda eyes)

 • รอยเหี่ยวย่นหลังมือ (wrinkles on back of hands)

 • ร่องแก้ม,ร่องน้ำหมาก (cheek lines/grooves)

 • ผิวเบิร์นถูกทำร้ายจากแสงแดด (Burnt skin from sun exposure)