สังเกตก่อนศัลย์ ป้องกันคีลอยด์

Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

                        ปัญหาหลังผ่าตัดศัลยกรรมอันดับต้น ๆ คือการมีรอยแผลเป็นประเภทคีลอยด์ทิ้งเอาไว้ ซึ่งในนางรายแผลเป็นเกิดการขยายมากขึ้น ซึ่งทำให้ต้องทำการรักษาแผลคีลอยด์เพิ่มอีก วิธีป้องกันแผลเป็นที่ดีที่สุด ก่อนจะทำการผ่าตัดศัลยกรรมใด ๆ ให้แจ้งแพทย์เสมอว่าปกติหากเป็นแผลจะเกิดแผลเป็นหรือไม่ และให้งดรับประทานอาหารบางอย่างก่อนทำการผ่าตัด เพราะแผลเป็นคีลอยด์นั้นเกิดจากการทำงานผิดปกติของโปรตีนคอลเจนที่มาซ่อมแซมผิวตรงนั้น จึงเกิดเป็นรอยแผลเป็นแบบคีลอยด์ขึ้นมา ซึ่งยังไม่มีวิธีใดป้องกันการเกิดแผลคีลอยด์ได้ 100% มีเพียงวิธีรักษาเพื่อให้จางลงเท่านั้น โดยจากงานวิจัยจะพบว่าหากช่วงแรกปิดแผลเอาไว้ และดูแลแผลให้ชุ่มชื้นตลอดมีโอกาสในการดีขึ้นมากกว่าการปล่อยแผลให้แห้งไปเอง