อกหย่อน อกย้อย แก้ได้อย่างไร

Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

      ปัญหาอกหย่อน อกย้อยที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงต้องดูสาเหตุก่อนครับ ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร ไม่ใช่ว่า แค่เปลี่ยนประเภทของยกทรง ออกกำลังกายให้มากขึ้น หรือผ่าตัดยกกระชับก็จะแก้ได้ อย่างเช่นบางคนอาจจะเกิดจากการที่ชอบนั่งหลังค่อม ห่อไหล่ ทำให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอกหย่อนคล้อยลงมา ซึ่งต้องแก้ไขลักษณะ บุคคลิกท่าทางการนั่ง การยืนร่วมด้วย ในบางคนออกกำลังกายหักโหมผิดวิธี จนหน้าอกเล็กลงและหย่อนคล้อย ก็ต้องแก้ให้ตรงจุดครับ  ดังนั้นการแก้ปัญหาอกหย่อนคล้อยนั้น สามารถแก้ด้วยการผ่าตัดยกกระชับครับ ร่วมกับการใช้เทคนิคพิเศษเฉพาะ แต่อย่างไรก็ต้องมีการปรับพฤติกรรมของตัวเองร่วมด้วย เพื่อไม่ให้มีผลกระทบในระยะยาวตามมา