Nida Esth Medical Centre อีก 1 ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล

Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

 

ในปี 2019 จบจนปี 2020 ที่ผ่านมา ประเทศไทยรวมถึงนานาอารยประเทศได้ประสบปัญหาอย่างใหญ่หลวงของการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 จึงทำให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย ต้องปิดตัวหรือลดขนาดลงและโชคร้ายที่อุตสาหกรรมความงามก็เป็นหนึ่งในนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ 2 ปี Nida Esth’ ใช้วิกฤตการณ์นี้พลิกเป็นโอกาสในการปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้ารับบริการในแง่ของผลลัพธ์อันน่าทึ่งและความปลอดภัยที่มาเป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นในปี 2021 นี้ ซึ่งเป็นปีที่เป็นปีที่ทุกย่างเริ่มดีขึ้น มวลมนุษยชาติเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายทางสู่ทางออกของวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ Nida Esth’ Medical Centre จึงอยากสร้างความมั่นใจเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการทุกท่านรู้สึก Confident และ Secure ในการเข้ารับบริการที่ศูนย์การแพทย์ Nida Esth Medical Centre

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานของ Nida Esth’ Medical Centre ให้ไปอีกขั้นหนึ่งในด้านความปลอดภัยสำหรับผู้เข้ารับบริการทุกท่านทั้งไทยและเทศ Nida Esth’ จับมือกับโปรแกรมการรับรองด้านสุขภาพระดับโลก (Global Health Accreditation® – GHA) ซึ่งเป็นโปรแกรมการยกระดับมาตรฐานการให้บริการทางด้านการแพทย์งแก่ผู้เดินทางท่องเที่ยวเพื่อการรักษาพยาบาลรวมไปถึงความงาม โดยครอบคลุมมาตรฐานของกระบวนการทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการรักษา จนผู้ป่วยเดินทางกลับประเทศทั้งหมด ซึ่งโปรแกรมจะรวมทั้งด้านการแพทย์ การต้อนรับและประสบการณ์ของผู้เข้ารับการักษา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้เข้ารับการรักษาที่เดินทางมาจากต่างประเทศนั้น จะได้รับการดูแลตามมาตรฐานในระดับสากลทุกประการ

โดยก้าวแรกที่ทาง Nida Esth’ ได้เข้ารับการรับรองระดับนานาชาตินี้คือ GHA Covid-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใจกับผู้เข้ารับบริการว่าศูนย์การแพทย์ความงาม บุคลากร และแพทย์ทุกท่าน ยึดถือนโยบายและมาตรฐานระดับ International ต่อการควบคุมและลดการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 เพื่อส่งมอบการให้บริการพร้อมผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจเคียงคู่ความปลอดภัยระดับสากล ดั่งคำขวัญประจำใจของเรา คือ “Beauty with Safety Comes First”

การดำเนินการเพื่อขอเข้ารับการรับรอง GHA Covid-19 นี้นอกจากจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าใช้บริการแล้ว ยังเป็นการยกระดับการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพของบุคลากรทางการแพทย์ของ Nida Esth’ อีกด้วย ถือเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับทาง Nida Esth’ เพื่อให้บริการทุกท่านได้ อย่างสมบูรณ์แบบหลังวิกฤติการระบาดนี้สิ้นสุดลง 

 

หากท่านต้องการเข้ารับคำปรึกษาเกี่ยวกับการศัลยกรรมความงามในด้านต่าง ๆ ช่วงนี้ ขอให้มั่นใจได้เลยว่า Nida Esth’ Medical Centre เป็นศูนย์การแพทย์เพื่อความงามที่พร้อมมอบประสบการณ์การรักษาแบบ Premium เหนือระดับ พร้อมความปลอดภัยอันเป็นเลิศ โดยท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nidaskincoasmetic.com หรือติดต่อสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้ที่ เบอร์ 02-252-2121 หรือ ไลน์ @nida_esth 

ขอบพระคุณที่ไว้วางใจให้เราดูแลเสมอมา
Nida Esth’ Medical Centre