URCell นวัตกรรมแห่งคำตอบของปัญหาผมร่วง ผมบาง

Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

URCell นวัตกรรมที่จะช่วยตอบโจทย์ของผู้มีปัญหาผมร่วง-ผมบาง ด้วยการปลูกผมไม่ต้องผ่าตัด ไม่ต้องกินยา


    เทคโนโลยีแห่งการผสานเทคโนโลยีเข้ากับศาสตร์ของ Stem Cell เพื่อรักษาปัญหาผมร่วงผมบางอันเป็นงานวิจัยจากยุโรปที่ได้รับการรับรองจาก CE Mark ที่ช่วยยับยั้งการหลุดร่วงพร้อมปกป้องรากผมจากผลกระทบของฮอร์โมน และช่วยซ่อมแซมเซลล์รากผมให้กลับมาแข็งแรงขึ้น โดยไม่ต้องผ่าตัดหรือกินยา เพียงแค่ สะกิด เซลล์รากผมที่แข็งแรงออกมา – สกัดเอาGood Hair Stem Cell ด้วยเทคโนโลยีอันเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะ และนำ Good Hair Stem Cells ไปฝังลงบริเวณที่มีปัญหาก็จะช่วยให้ผมกลับมาดกดำได้อย่างเป็นธรรมชาติ  


    เพิ่มความมั่นใจในผลลัพธ์หลังการรักษาด้วยการอนุบาลเซลล์รากผมด้วย Low Level Laser – Therapy Hair Hormone Balance & Hair Nutrition Program  และผสมผสานกับ HARG (Hair Regenerative Therapy) ลิขสิทธิ์จากประเทศญี่ปุ่นที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเส้นผม และตรวจวัดจำนวนเส้นผมด้วยเครื่อง Nano Score Robotic System ที่จะบอกปริมาณเส้นผมบนศีรษะว่ามีความหนาแน่นที่เพิ่มขึ้นเท่าใดระหว่างก่อนและหลังการรักษา

 

 

URCELL