อยู่ต่างประเทศเวลาน้อย ปลูกผมด้วย UR Cell ได้ไหม ?