เปิดตัวนวัตกรรมการปลูกผมโดยไม่ต้องผ่าตัด Ur Cell Hair MicroTransplant

Video URL: 

Affiliated Hospitals