พันตำรวจโท นายแพทย์ ปิยะ รังรังษ์ศิริ

ศัลยแพทย์ตกแต่ง
Nida Esthetic Cosmetic Surgery Bangkok

ประวัติ

  • จบชั้นประถมและมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ จากโรงพยาบาลจุฬา
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ตกแต่ง (Plastic Surgery) จากโรงพยาบาลจุฬา